53-WHD

Odporové teploměry s přizpůsobeným ochranným pouzdrem

Odporové teploměry s přivařeným ochranným krytem (53-WHD) najdou své uplatnění při standardních měřeních teploty u plynných a kapalných médií, jako jsou vzduch, vodní pára, voda, oleje apod., a v podmínkách velkých tlaků, kde maximální teplotu aplikace determinuje materiál krytu. Ochranná trubka po navaření je schopna vydržet tlak až 700 bar. Armatury tohoto typu jsou vybaveny výměnnými měřicími vložkami.

 

Nejdůležitějším komponentem snímače je ochranná trubka vyrobená z ušlechtilé oceli obvykle 1.7335 nebo 1.4571, s jejíž pomocí je teploměr přivařen k instalaci

Výběr vhodného krytu záleží především na podmínkách panujících na místě instalace, jakož i na požadavcích prostředí – vysoké teploty, tlaku a chemických látek.

Životnost ochranných krytů záleží na mnohých faktorech, např. na prostředí aplikace, délce snímače, teplotě, tlaku, druhu zástavby (vodorovná/kolmá), materiálu z jakého jsou provedené ochranné trubky a koeficientu průtoku.

Hodnoty zatížení jsou uvedeny například ve speciálních tabulkách zatížení stanovených v normě DIN 43772.
Zejména problematika chemického zatížení vyžaduje podrobnou analýzu pro konkrétní případy a aplikace. Často až v čase procesních zkoušek lze zjistit, že i menší znečištění prostředí aplikace, může mít velký vliv na chování a životnost ochranného pouzdra.

Preferovaná místa instalace:

  • Kontejnery / nádrže a potrubí
  • Zařízení a stroje
  • Laboratoře
  • Pilotní instalace
  • Procesové technologie
  • Elektrárny a elektroteplárny
  • Potravinářský průmysl
  • Strojní průmysl a průmyslové instalace

Hodnoty zatížení jsou uvedeny například ve speciálních tabulkách zatížení stanovených v normě DIN 43772. Zejména problematika chemického zatížení vyžaduje podrobnou analýzu pro konkrétní případy a aplikace. Často až v čase procesních zkoušek lze zjistit, že i menší znečištění prostředí
aplikace, může mít velký vliv na chování a životnost ochranného pouzdra.

Hodnota odporu a přesnost měření našich odporových teploměrů jsou shodné s normou DIN EN 60751.

Příklady použití odporových teploměrů s přivařeným ochranným krytem: