Technické informace

11. Parazitní elektromagnetické síly (EMK)

Při výrobě měřících odporů jsou navzájem spojeny nejrůznější materiály:

  • platina,
  • slitiny platiny,
  • zlato
  • slitiny zlata
  • pájkové kovy atd.

Všechna spojení těchto kovů představují prakticky teplotní element, který vnáší do měřícího obvodu teplotní napětí, které může zkreslit výsledek měření. Tohoto problému je nutné si povšimout nejen u měřících odporů ale i u měřících vložek.