52-WOS

Odporové teploměry bez chránících trubek

Snímače tohoto typu se používají pro běžná měření teploty hlavně v prostředí kapalin a plynu  dosahujícím maximálně +600 °C, ve výjimečných případech až +800 °C. Vhodným místem pro jejich
použití je měření teploty na povrchu, v kapalinách a rovněž v plynném prostředí.

 

Obecně vzato, plášťové odporové teploměry v
závislosti na typu spojení (s 2, 3 nebo 4 vodiči), které záleží na požadované přesnosti měření při stanovené délce spojení, se skládají z 2, 4 nebo 6
měděných vodičů (vnitřní vodiče), s tenkým kovovým ochranným pláštěm, obvykle z kyselinovzdorné oceli. Vnitřní vodiče jsou ponořeny v keramickém prášku a zůstanou těsně izolované. Měřicí rezistor v horní části snímače je připojený pomocí vnitřních vodičů.

Díky své konstrukci nabízejí plášťové odporové teploměry následující výhody:

  • Malé rozměry s maximální flaxibilitou pro měření teplot v těžko dostupných místech (průměr 1,6 – 6,0 mm)
  • Krátký čas reakce na náhlé změny teploty
  • Díky jejich uzavřené, těsné konstrukci zajišťují optimální ochranu před korozí, oxidací a destruktivními fyzikálně-chemickými vlivy.
  • Vysoká životnost a stabilita (snímače vykazují po 1000h nepřetržité práce v 500°C rozdíly v odporu řádově 0,02%)
  • Teploměry odolné na veliká mechanická zatížení.
  • Díky použití keramické izolace získáváme vyšší úroveň elektrické izolace.
  • Uzavřená konstrukce snímače umožňuje použití bez dodatečných oxchranných krytů.

Nejčastější použití Plášťových odporových teploměrů bez ochranných trubek:

Možnosti dodávky:

Dodáváme veškeré standardní modely a rozměry odporových teploměrů s namontovanými zástrčkami, zásuvkami, hlavicemi a s připojovacími kabely nebo bez nich a příslušenství veškerého druhu, sloužící k připojení teploměrů

Hodnota odporu a přesnost měření našich odporových teploměrů jsou shodné s normou DIN EN 60751.

Naše odporové teploměry jsou dostupné rovněž ve verzích určených k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Více: Snímače teploty pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu