Technické informace

3. Měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným tenkým drátkem zataveným do keramiky

Teplotní rozsah je závislý na typu -196°C až 850°C. Měřící odpory z keramiky se nabízejí s jedním, dvěmi nebo třemi měřícími obvody. Hlavní výhodou je jejich použitelnost při teplotách od -196°C do +850 °C.

Nosič odporů se skládá z jedné keramické kapiláry s 2, 4 nebo 6 otvory. Ve dvou souběžných kapilárách se nacházejí na jednom konci dvě spojené spirály z platinového odporového drátu. Po vyvážení na požadovanou odchylku se svaří volné konce přívodních drátů, vnitřní prostor se vyplní keramickým tmelem a otevřené konce se zapouzdří.

Celková kontrukce se zalije proti chemickýmu a mechanickýmu  poškození. Odpory leží v kapilárách volně, proto nedochází na jedné straně k hysterezii, na druhé straně jsou díky tomu málo otřesuvzdorné. Keramické měřící odpory poskytují nejpřesnější měřící výsledky ze všech typů měřících odporů a jsou proto využívány pro náročnější měřící a regulační úkoly.

Zobr.: Měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným tenkým drátkem zataveným do keramiky

Zobr.: Měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným tenkým drátkem zataveným do keramiky