Technické informace

8. Doba odezvy senzoru

Podle DIN EN 60 751 je nutné uvádět dobu odezvy senzoru (časová konstanta t0,5) odporů a teploměrů. Zaznamenává se výstupní signál teplotního čidla, který reaguje na změnu teploty skokem. Měření probíhá při rychlosti proudění vzduchu 1m/s ve vodě tekoucí rychlostí 0,4m/s.

Ve vodě se časové konstanty pohybují u

  • skleněných typů: mezi 0,14 a 0,8 s
  • u keramických typů: mezi 0,2 a 0,4 s
  • u plošných typů : mezi 0,1 a 0,3 s

Tyto velké rozptyly naznačují, že hodnoty jsou silně propojeny se stavbou odporu.

U měřící vložky, např. provedení podle DIN 43762, se nachází poloviční časová konstanta mezi 6 a 9 sekundami.

U teplotního čidla s měřící vložkou a ochrannou armaturou, např. podle DIN 43772, mezi 36 a 40 sekundami.

Tyto změny a rozptyly jsou závislé na těchto faktorech:

  • množství, které je zahříváno,
  • koeficientu přechodu tepla z materiálu na materiál
  • tepelné vodivosti odporů u materiálů
  • odvádění tepla u teploměrů z měřícího pásma (podélný směr)
  • vhodného tvaru měřící vložky v ochranné armatuře