54-WFL

Odporové teploměry se svařeným prázdným límcem

Odporové teploměry s navařenými zádržnými přírubami (54-WFL) se používají při měření teploty u kapalných a plynných médií, jako jsou vzduch, vodní pára, voda nebo oleje.

 

Speciální vlastností těchto snímačů je příruba navařená na ochrannou trubku, v souladu s normou DIN RN 1092, díky čemuž je zajištěno těsné připevnění snímače ke stěnám vodičů ve vysokotlakých nebo podtlakových instalacích například v energetických závodech.

Ochranné trubky a navařené příruby musejí být vyrobeny ze stejného materiálu.

U aplikací, kde je nezbytná rychlá reakce náhlých změn teploty, doporučujeme snímače se zúženou sondou.

Preferovaná místa instalace:

  • Kontejnery / nádrže a potrubí
  • Zařízení a stroje
  • Laboratoře
  • Pilotní instalace
  • Procesové technologie
  • Elektrárny a elektroteplárny
  • Potravinářský průmysl
  • Strojní průmysl a průmyslové instalace

Hodnoty zatížení jsou uvedeny například ve speciálních tabulkách zatížení stanovených v normě DIN 43772.

Zejména problematika chemického zatížení vyžaduje podrobnou analýzu pro konkrétní případy a aplikace. Často až v čase procesních zkoušek lze zjistit, že i menší znečištění prostředí aplikace, může mít velký vliv na chování a životnost ochranného pouzdra.

Hodnota odporu a přesnost měření našich odporových teploměrů jsou shodné s normou DIN EN 60751.

Příklady použití odporových teploměrů s přivařenou zádržnou přírubou: