informace o firmě

Níže uvedená informace obsahuje právem požadované informace související s dodavatelem a také jiné důležité právní odkazy týkající se informací prezentovaných na internetových stránkách firmy Günther GmbH.

Dodavatel

Dodavatelem této stránky je v právním smyslu

GÜNTHER GmbH Temperaturmesstechnik
Bauhofstrasse 12
D- 90571 Schwaig
Telefon:+49 (0) 911- 50 69 95- 0
Fax:+49 (0) 911- 50 69 95-55
E-Mail:info(at)guenther.eu

Internet: www.guenther.eu

Právní zástupce:

Právními zástupci firmy Günther GmbH jsou: Timo Günther a Bernhard Oelmayer.

Daňové identifikační číslo

Daňové identifikační číslo firmy Günther GmbH:DE133563545

Obchodní rejstřík

Firma Günther GmbH je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem v Norimberku (Amtsgericht Nürnberg) pod číslem HRB 3106.

Redaktor internetových stránek:

Redaktorem internetových stránek firmy Günther GmbH je:
Timo Günther

Telefon:+49 (0) 911- 50 69 95- 0

E-mail: info@guenther-gmbh.de

Vyloučení odpovědnosti

Günther GmbH vynakládá veškerou snahu pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací prezentovaných na těchto internetových stránkách. Nicméně, není možné plně vyloučit, že se na ní neobjeví chyby a nejasnosti. Günther GmbH nenese odpovědnost za aktuálnost, správnost, kompletnost nebo kvalitu zpřístupněných informací. Firma Günther GmbH nenese odpovědnost za veškeré materiální nebo nemateriální ztráty způsobené využitím nebo nevyužitím informací nebo využitím chybných nebo nekompletních informací, přímo nebo nepřímo, za podmínky, že takové škody nejsou výsledkem záměrného působení nebo závažného zanedbání z viny Günther GmbH. Totéž se vztahuje na bezplatné stahování software.

Günther GmbH si vyhrazuje právo ke změně části stránek nebo celé nabídky bez zvláštního informování za účelem doplnění, odstranění nebo zveřejnění dočasně nebo stále.

Odpovědnost za „externí obsah”, který pochází na příklad z přímých nebo nepřímých odkazů na jiné dodavatele, předpokládá, že tito dodavatelé nesou individuální odpovědnost za případné ilegální nebo podléhající trestnímu řízení obsahy prezentované na jejich internetových stránkách.„Externí obsahy” jsou označené odpovídajícím způsobem. Günther GmbH nemá žádný vliv na „vnější obsah” a v žádném případě ho neuznává za vlastní. Günther GmbH nemá žádné informace o tom, aby na odkazovaných stránkách byly prezentované ilegální nebo urážející informace. Jestliže spojené stránky jiných firem obsahují ilegální nebo urážející obsahy, Günther GmbH s nimi nemá nic společného.

Ochrana autorských práv

Podoba internetových stránek, grafiky a jiné údaje jsou chráněné autorským právem.© 2016 Günther GmbH, 90571 Schwaig.Všechna práva jsou vyhrazena.Prohlášení o ochraně osobních údajů.