Technické informace

Základy

Človek měří ostatně pokaždé špatně.
Musí jen vědět o kolik

Naše výrobky jsou kalibrovány v naší laboratoři, která pracuje samozřejmě podle norem (DIN EN ISO/IEC 17025) a podle zadání národního akreditačního úřadu Spolkové republiky Německo (DAkkS). Náš kvalifikovaný odborný personál dokáže vyhovět nejrůznějším nárokům a provádí kalibraci zcela podle přání zákazníků, přesně a v krátkých termínech.

Kalibrace teplotního čidla je nutná v případě, pokud normy nebo předpisy zákona požadují možnost vrácení nastavení na mezinárodní normal. Normy kvality a bezpečnosti i DIN EN ISO 9000 požadují pro relativně kvalitní měřidla pravidelnou kalibraci a to vrácení na platné národní a mezinárodní normy k realizaci SI-soustavy. Dále může být kalibrace vyžadována, pokud jsou nutné menší odchylky než jak jsou stanoveny v DIN EN 60751, nebo za účelem prověření dlouhodobého fungování teplotního čidla.

Kalibrace znamená zjištění odchylky měření na celém teplotním čidle nebo v měřicím řetězci (teplotní čidlo s převodníkem). Při kalibraci se neprovádí žádný technický zásah do kontrolovaného zařízení. U indikačních měřicích přístrojů se kalibrací zjišťuje odchylka mezi indikovanou hodnotou a správnou, platnou hodnotou měřené veličiny. Na přístroji se neprovádí žádná změna jako např. seřízení nulového bodu.

Při kalibraci teplotních čidel se rozlišuje mezi dvěma postupy: kalibrace na fixních bodech a kalibrace podle srovnávací metody.

1. Kalibrace teploměrů v pevných bodech

Kalibrace v pevných bodech se využívá převážně u normálních platinových odporových teploměrů dle ITS 90 (mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990). Pevné body jsou rovnováhy fází.nejčistších látek (bod tání, tuhnutí a trojný bod). Pevné body jsou udržovány na určité teplotě v tekuté lázni nebo ve vícezónové kalibrační pícce. Pevné body mohou sestávat z otevřených nebo uzavřených sklenněných cévek, které obsahují příslušnou látku (vodu nebo kov) v nejčistší formě >99,9999% . Látky, teploty pevných bodů a stavbu buněk popisuje IST :90.

Kalibrace v pevných bodech je prováděna mezi  0,01°C (trojný bod vody) a 921°C s nejistotou kalibrace od 0,5mK do 5mK. Kalibrace v pevných bodech je náročná na čas a vybavení, z toho důvodu se využívá výhradně ve státní zkušební stanici (PTB) a v několika kalibračních stanicích (DKD).

2. Kalibrace srovnávací metodou

Většina průmyslových teplotních snímačů je kalibrována srovnávací metodou. Ve srovnání s kalibrací v pevných bodech lze kalibraci dle srovnávací metody provést daleko snadněji. Při kalibraci jsou zkušební vzorkyponořeny s jedním nebo dvěma normálními teploměry do tekuté lázně nebo vsunuty do zkušební kalibrační pícky.

Jako kapaliny se využívají:

kapalina teplotní rozsah
etanol od -100°C do 0°C
voda 0°C do 99°C
silikonový olej 50°C do 250°C
solné směsi 180°C do 630°C
cín 250°C do 630°C

Srovnávací měření ve zkušebních píckách lze provádět až do 1600°C. Zkušební vzorky a srovnávací normály jsou vloženy do jedné zóny se stejnoměrnou a konstatní teplotou. Zkušební vzorky se vloží do zkušebního zařízení, takže chybu způsobenou odvodem tepla lze vyloučit. Před kalibrací se zkontroluje funkce a izolace zkušebních vzorků dle DIN EN 60751. Jako normály se používají platinové odporové teploměry a termočlánky, které jsou kalibrovány ve státní zkušební nebo jiné kalibrační stanici. Poté, co jsou lázně nebo kalibrační pícka stabilizované, následuje meření v porovnání s normály. Výsledky jsou zapsány a vystaveny ve formě dokladu (doklad o kalibraci.)